Hvad gør man...

  • når et barn skal døbes / navngives

Et barn skal være navngivet senest 6 måneder efter fødslen.
Det kan ske enten ved dåb eller ved en digital anmeldelse.
Hvis barnet er navngivet forud for barnedåben, ændrer det ingenting ved ritualet.

Ring 97 38 10 68 og aftal barnedåb. Præsten kommer normalt ud til en dåbssamtale.

Navngivelse kan foretages med begge forældres NemId / digitale signaturer på www.borger.dk / familie og børn / navne og navneændring.