Pris for leje af kirke og kapel ved Brejning kirke.

Anerkendte kirkesamfund og frikirker kan gøre brug af vores kirke og kapel til gudstjenester, bryllupper og begravelser – i overensstemmelse med de regulativer, som foreligger fra biskoppen i Ribe.
Provstiudvalget i Skjern har bedt menighedsrådet om en pris for brug af kirken. Prisen er drøftet og fastsat på menighedsrådsmødet den 5. januar 2015.

  • Lejemålet omfatter under alle omstændigheder 2 timers graverhjælp/kirketjener til forudgående og efterfølgende rengøring.
  • Hvis der ønskes klokkeringning, omfatter lejen betaling af kirketjener*) i 3 timer ved gudstjeneste og 2 timer ved begravelse, vielse eller kirkelig velsignelse.
  • Endvidere betales der for lejemålet 1/250 af kirkens årlige varme- og eludgift, som den fremgår af årsregnskabet for det forudgående år.
  • For leje af kapel opkræves der 1 timeløn til dækning af rengøringsomkostninger.

Det bemærkes, at ikke-medlemmer af Folkekirken modtager en regning for erhvervelse af gravsted, gravning og gravkastning i overensstemmelse med provstiets takster.

Priserne pr. 5. januar 2015:

1. Leje af kirken i forbindelse med begravelser, bryllupper, velsignelseshandlinger:

  • Uden betjening af kirkens personale:             kr.  …………………….   pr. handling
  • Med betjening af kirkens personale:               kr.   ……………………   pr. handling

2. Leje af kirken i forbindelse med gudstjeneste:

  • Uden betjening af kirkens personale:             kr.  ..……………………  pr. handling
  • Med betjening af kirkens personale:               kr.   …………………….  pr. handling

3. Leje af kirkens kapel                                                kr.  ……………………..                        

*Kirketjenerens/graverens timeløn fastsættes efter seneste lønseddel (inkl.  alle tillæg)

 

Brejning menighedsråd, den 5. januar 2015

Agnethe Gynther Nielsen, formand