Kirken består i sin oprindelige kerne af et romansk skib og kor.
I sengotisk tid er tårnet i vest og våbenhuset i nord tilføjet.

Koret er ombygget og udvidet med tresidet apsis opført af Brejninggaards bygmester.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I østgavlen ses årstallet 1581 og våbenskjolde med initialer for Hans Lange og Johanne Skram, lavet i samme terrakottaplader som facadeudsmykningen på Brejninggaard.