Tanken om at bygge Væggerskilde Kirke opstod kort efter år 1900. I 1906 blev der nedsat en kirkekomite, i 1914 kom kirken på finansloven, og 17. december 1916 blev kirken indviet.