Tilbud om lørdagsdåb i Brejning Kirke

I Brejning og Væggerskilde Kirker holder vi meget af søndagsgudstjenester med barnedåb; men vi har på det seneste modtaget en del henvendelser, hvor unge forældre efterspørger lørdagsdåb.

Brejning Menighedsråd besluttede på sit møde i august at etablere en forsøgsordning, der løbende vil blive evalueret.

Vi tilbyder lørdagsdåb kl. 10:00 ca. hver anden måned:

7. december

18. januar

7. marts 

2. maj

Hvis en familie ønsker dåb en af de annoncerede lørdage, gennemføres en dåbsgudstjeneste.

Af hensyn til planlægning af arbejdstiden for personalet bortfalder gudstjenesten, hvis ingen har meldt sig til en dåbsgudstjeneste tre uger før afholdelsen.

Man kan som altid bestille dåb i forbindelse med de annoncerede søndagsgudstjenester.